KONCEPT KONCEPT

Зошто паметните луѓе не се секогаш и успешни? Затоа што забораваат на овие 10 едноставни в

Без разлика дали имате коефициент на интелигенција на гениј или докторат по квантна физика, не можете да напредувате без да дејствувате. Паметните луѓе честопати не успеваат да напредуваат со посакувано темпо или пак воопшто, затоа што забораваат на некои едноставни вистини кои го условуваат напредокот: 1. Образованието и интелигенци...
Прочитај повеќе

10 вештини на современите дигитални маркетери

#1: Пишување и CopywritingПрвото нешто што маркетерите треба да го научат е како да пишуваат јасно и убедливо.Јасната комуникација е важна за да можете да ги објасните вашите идеи и концепти на програмерите, дизајнерите и другите членови на тимот.Овие вештини се исто така важни за пишување блог постови и содржина за на веб сајт, обврски кои сѐ пове...
Прочитај повеќе

Уште една успешна обука реализирана од Институт КОНЦЕПТ!

Поради актуелноста на новиот Закон за јавните набавки, на 11 април, се одржа обука на истата тема. Резервирани договори, економски најповолна понуда, е-набавки, нови постапки за доделување на договори, иновации, правна заштита, контрола и прекршоци се само дел од стручното предавање на експертот Кирил Каранфилов, на кое присуствуваa повеќе од 40&nb...
Прочитај повеќе

АКАДЕМИЈА ЗА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТЕР

До наредната 2020 година, 25% од светската економија ќе биде дигитална. Секоја година оваа индустрија расте за 40%, што е еквивалент на 5-6% раст во другите индустрии. Исто така до наредната 2020 година, ќе бидат изгубени 5 милиони работни места во конвенционалните бизниси, а исто толку работни места ќе бидат креирани благодарение на новите техноло...
Прочитај повеќе

Голем интерес за обуката за Новиот Закон за јавни набавки

На 1 март се организираше обука за Новиот Закон за јавни набавки, на која учесниците во голем број (од договорни органи и економски оператори) се запознаа со новините во законот, обврските и одговорности кои ќе ги имаат учесниците во постапката, најзначајните новини во системот за јавни набавки, кој е критериумот за избор на најповолна по...
Прочитај повеќе

Заврши обуката за ново издание (2017) на ФИДИК договори

На 25 и 26 февруари се одржа дводневна обука за новините и примената на новите ФИДИК договори. Предавачот Часлав Дунович од Техничкиот факултет во Загреб и експерт со долгогодишно искуство во работа со ФИДИК договори, низ практични примери и на пластичен начин им ја разработи содржината на обуката. Учесниците (во голем број од градежни ко...
Прочитај повеќе