KONCEPT KONCEPT

Уште една успешна обука реализирана од Институт КОНЦЕПТ!

Поради актуелноста на новиот Закон за јавните набавки, на 11 април, се одржа обука на истата тема. Резервирани договори, економски најповолна понуда, е-набавки, нови постапки за доделување на договори, иновации, правна заштита, контрола и прекршоци се само дел од стручното предавање на експертот Кирил Каранфилов, на кое присуствуваa повеќе од 40&nb...
Прочитај повеќе

АКАДЕМИЈА ЗА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТЕР

До наредната 2020 година, 25% од светската економија ќе биде дигитална. Секоја година оваа индустрија расте за 40%, што е еквивалент на 5-6% раст во другите индустрии. Исто така до наредната 2020 година, ќе бидат изгубени 5 милиони работни места во конвенционалните бизниси, а исто толку работни места ќе бидат креирани благодарение на новите техноло...
Прочитај повеќе

Голем интерес за обуката за Новиот Закон за јавни набавки

На 1 март се организираше обука за Новиот Закон за јавни набавки, на која учесниците во голем број (од договорни органи и економски оператори) се запознаа со новините во законот, обврските и одговорности кои ќе ги имаат учесниците во постапката, најзначајните новини во системот за јавни набавки, кој е критериумот за избор на најповолна по...
Прочитај повеќе

Заврши обуката за ново издание (2017) на ФИДИК договори

На 25 и 26 февруари се одржа дводневна обука за новините и примената на новите ФИДИК договори. Предавачот Часлав Дунович од Техничкиот факултет во Загреб и експерт со долгогодишно искуство во работа со ФИДИК договори, низ практични примери и на пластичен начин им ја разработи содржината на обуката. Учесниците (во голем број од градежни ко...
Прочитај повеќе

Петта генерација на студенти по Модул за деловен асистент

Во организација на тренинг центарот за бизнис образование Институт КОНЦЕПТ, Петтата генерација на студенти успешно го завршија Модулот за деловен асистент - “Клучни знаења и вештини за ефективен деловен асистент“.Учесницигте стекнаа голем број на практични вештини од областите: финансиско работење, човечки ресури, правни работи, ка...
Прочитај повеќе

Стартуваше курсот за АРХИВАР со официјална диплома

Повеќе од десетина учесници го стартуваа курсот "Станете архивар со официјална диплома!". 
 Учесниците на курсот кој успешно ќе го завршат предавањето, ќе се стекнaт со официјална диплома АРХИВАР, препозната и призната од Р. Македонија на ниво на завршено средно формално образование. 
Програмата по која ...
Прочитај повеќе