Настани

Дводневна обука: ЕТИКА И УСОГЛАСЕНОТ СО ПРОПИСИ 2020 (ETHICS AND COMPLIANCE 2020)
2020-02-03 - Enter Location
Предавач: Луциа Ана Томич, Р.Хрватска 3-4 февруари 2020 година 10.00-16.00 часот, Институт КОНЦЕПТ   Нема да најдете ниту една организација што сака нејзиниот бизнис да биде во фокусот на истрага по...
» » »
АКАДЕМИЈА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
2020-02-17 - Институт КОНЦЕПТ
Современото работење на успешните компании не може да се замисли без менацмент на човечки ресурси. Дури и помалите колективи имаат менаџер на човечки ресурси кој комуницира со вработените или со кандидатите за работа во компанијата. Во случај на пого...
» » »