Настани

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ кој стапи на сила на 17 мај 2019 година

(Сл.Весник на РСМ бр.96/19 од 15.5.2019 година),

20 јуни 2019 година (четврток), од 10.00 до 15.30 часот
Институт за бизнис образование КОНЦЕПТ, Скопје

Предавачи:
Судија Гордана Сајковска - Апелационен суд Скопје 
Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Основен суд Скопје I
 
На 17 мај 2019 година стапи на сила новиот Закон за прекршоците објавен во Сл.весник на РСМ бр.96/19. Со цел да се запознаат субјектите со новините и обврските кои произлегуваат од имените, Институт КОНЦЕПТ на 20 јуни 2019 година, во просториите на тренинг центарот оранизира еднодневно советување.

На советувањето, споредувајки го стариот со новиот Закон за прекршоците, учесниците ќе се запознаат со иструментите со кои ќе ги остварат и заштитат своите интереси во прекршочната постапка.

Со оглед на огромното искуство на двата експерти, искусни судии од областа на прекршоците, предавањата ќе изобилува со примери и практично искуство од судската пракса.

АГЕНДА:

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА:

Претставници од сите трговски субјекти кои секојдневно се соочуваат со оваа проблематика, адвокати, раководителите или вработени во правни сектори во компаниите, менаџери и сопственици.

ПРЕДАВАЧИ:

Судија Гордана Сајковска, Апелационен суд Скопје, постапувала по предмети во одделот за работни спорови и кривични предмети, а сега постапува по кривични и прекршочни предмети, каде што е и претседател на совет.
Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Основен суд Скопје I, постапувала како истражен судија, потоа по предмети во одделот за прекршоци-општо(стопанско) и кривично-полнолетни. 

Котизацијата за еден учесник изнесува: 
5.000 денари + ДДВ. 
За секој следен учесник од иста институција котизацијата изнесува:
3.000 денари + ДДВ. 

Сите заинтересирани за учество можат да се пријават најдоцна до 18 јуни 2019 година.
 
Сите учесници на обуката ќе добијат:

За сите дополнителни информации во врска со обуката слободно контактирајте со:
м-р Ирена Богоевска-Гаврилова и м-р Ленче Зикова, тел. 02 3128 526 и 02 3128 525, e-mail: institut@koncept.com.mk