Македонски јазик за странци

Курсот по македонски јазик и култура се наменети за почетници кои сакаат да стекнат основни познавања од македонскиот јазик и богатата македонска култура и за слушатели со одредени предзнаења кои сакаат да ги предлабочат своите комуникациски способности на македонски јазик и да научат повеќе за македонското современо општество!

Како функционира програмата?

Програмата е осмислена како функционален спој на практично и теоретско знаење, кои имаат за цел да го максимизираат ефектот на достигнување во текот на наставните часови.

Кои знаења ќе се поседуваат по завршувањето на курсот?

Видови курсеви:      

  1. Курс по македонски јазик и култура 1 - почетно рамниште
  2. Курс по македонски јазик и култура 2 - средно рамниште
  3. Курс по македонски јазик и култура 3 - напредно рамниште.

Општи информации: