Back To Top

Научете се’ за Mailchimp!

НАЈКОРИСТЕНАТА АЛАТКА ЗА E-MAIL МАРКЕТИНГ!

Види повеќе

Курсеви за изучување на странски јазици!

Види повеќе

Модул за современ деловен асистент – вештини и предизвици

Види повеќе
Почеток: 17 Октомври 2022 година

АКАДЕМИЈА ЗА BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

10 недели

6

1 август 2022 година

Early Bird Пријава

АКАДЕМИЈА ЗА BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

Модул: СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ И МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ СИНЏИРИ НА СНАБДУВАЊЕ

Времетраење: 8 недели

Курс за Content Marketing и Copywriting

Времетраење: 4 недели

Почеток: 4 октомври 2022 година

Академија за дигитален маркетер-PROFESSIONAL LEVEL

Времетраење: 4 месеци

Почеток: 3 октомври 2022 година

Академија за човечки ресурси

Времетраење: 10 недели

1 август 2022 година

Early Bird Пријава

Академија за човечки ресурси

Почетен курс за Adobe Premiere

Времетраење: 5 недели

Работа во мала група

Почеток: 14 март 2022 година

WORDPRESS И SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)

Времетраење: 4 месеци

12 слободни места

Почетен курс за Adobe Illustrator

Времетраење: 4 недели

Работа во мала група

Почетен курс за Adobe Photoshop

Времетраење: 4 недели

Работа во мала група

Научете се’ за Mailchimp!

Времетраење: 3 недели

Работа во мала група

Модул за современ деловен асистент – вештини и предизвици

Времетраење: 5 недели

Финансиски менаџмент низ три модули

Времетраење: 8 недели

10 слободни места

1 2 3