Back To Top

АКАДЕМИЈА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Види повеќе

АКАДЕМИЈА ЗА BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

Види повеќе

Курсеви за изучување на странски јазици!

Види повеќе

Модул за современ деловен асистент – вештини и предизвици

Види повеќе

ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ (PROJECT MANAGEMENT)

Види повеќе
Почеток:

Модул: Project Management (Проектен менаџмент)

Времетраење: 4 недели

Број на слободни места: 10

Почеток:

EVENT MANAGEMENT -Модул за организација на настани

Времетраење: 4 недели

Број на слободни места: 12

Почеток:

Курс по основи на сметководство кај буџетските корисници и локалната самоуправа

Број на слободни места: 6

Акредитирана академија за Big Data & Business Analytics

Времетраење: 10 недели

Број на слободни места: 15

Почеток:

Модул: СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ

Времетраење: 5 недели

Курс за Content Marketing и Copywriting

Времетраење: 4 недели

Академија за дигитален маркетер-PROFESSIONAL LEVEL

Времетраење: 4 месеци

14 октомври 2024 година (понеделник)

Академија за човечки ресурси-Professional level

Времетраење: 11 недели

Број на слободни места: 15

Почетен курс за Adobe Premiere

Времетраење: 5 недели

Работа во мала група

WORDPRESS И SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)

Времетраење: 4 месеци

12 слободни места

Почетен курс за Adobe Illustrator

Времетраење: 4 недели

Работа во мала група

Почетен курс за Adobe Photoshop

Времетраење: 4 недели

Работа во мала група

1 2 3