Back To Top

Научете се’ за Mailchimp!

НАЈКОРИСТЕНАТА АЛАТКА ЗА E-MAIL МАРКЕТИНГ!

Види повеќе

Курсеви за изучување на странски јазици!

Види повеќе

Модул за современ деловен асистент – вештини и предизвици

Види повеќе
1 март, 2021 година

Академија за менаџер за продажба

Времетраење: 10 недели

8 слободни места

31 декември 2020 година

Early Bird Пријава

Академија за менаџер за продажба

1 декември, 2020 година

Business process manager

Времетраење: 4 недели

Работа во мала група

ONLINE ЕДУКАЦИЈА

Прилагодено време

Прилагодени групи

17 ноември 2020 година

Почетен курс за Adobe Illustrator

Времетраење: 3 недели

Работа во мала група

16 ноември 2020 година

Почетен курс за Adobe Photoshop

Времетраење: 3 недели

Работа во мала група

16 ноември 2020 година

Деловен Excel за секојдневна употреба

Времетраење: 2 недели

Работа во мала група

24 ноември, 2020 година

Научете се’ за Mailchimp!

Времетраење: 3 недели

Работа во мала група

Почеток: 16 ноември 2020 година

Почетен курс за Adobe Premiere

Времетраење: 5 недели

Работа во мала група

Курс за камерман

Времетраење: 5 недели

Работа во мала група

Станете архивар со официјална диплома!

Времетраење: 5 недели

10 слободни места

15 октомври, 2020

Курс по основи на сметководство

Времетраење: 3 месеци

Работа во мала група

17 ноември 2020 година

Напредни техники за работа во Еxcel

Времетраење: 6 средби

Работа во мала група

1 2