Back To Top

АКАДЕМИЈА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Види повеќе

АКАДЕМИЈА ЗА BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

Види повеќе

Курсеви за изучување на странски јазици!

Види повеќе

Модул за современ деловен асистент – вештини и предизвици

Види повеќе

ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ (PROJECT MANAGEMENT)

Види повеќе
19 март 2024 година

Акредитирана академија за Big Data & Business Analytics

Времетраење: 10 недели

Број на слободни места: 15

Академија за дигитален маркетер-PROFESSIONAL LEVEL

Времетраење: 4 месеци

18 март 2024 година

Академија за човечки ресурси-Professional level

Времетраење: 11 недели

Број на слободни места: 15

WORDPRESS И SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)

Времетраење: 4 месеци

12 слободни места

Академија за менаџер за продажба

Времетраење: 10 недели

8 слободни места