Back To Top

Научете се’ за Mailchimp!

НАЈКОРИСТЕНАТА АЛАТКА ЗА E-MAIL МАРКЕТИНГ!

Види повеќе

Курсеви за изучување на странски јазици!

Види повеќе

Модул за современ деловен асистент – вештини и предизвици

Види повеќе

Почетен курс за Adobe Illustrator

Времетраење: 4 недели

Работа во мала група

Почетен курс за Adobe Photoshop

Времетраење: 4 недели

Работа во мала група

Научете се’ за Mailchimp!

Времетраење: 3 недели

Работа во мала група

Почеток: 17 мај, 2021 година

Деловен Excel за секојдневна употреба

Времетраење: 2 недели

Работа во мала група

Почеток: 2 јуни, 2021 година

Напредни техники за работа во Еxcel

Времетраење: 6 средби

Работа во мала група