Back To Top

АКАДЕМИЈА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Види повеќе

АКАДЕМИЈА ЗА BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

Види повеќе

Курсеви за изучување на странски јазици!

Види повеќе

Модул за современ деловен асистент – вештини и предизвици

Види повеќе

ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ (PROJECT MANAGEMENT)

Види повеќе

Почетен курс за Adobe Illustrator

Времетраење: 4 недели

Работа во мала група

Почетен курс за Adobe Photoshop

Времетраење: 4 недели

Работа во мала група

Научете се’ за Mailchimp!

Времетраење: 3 недели

Работа во мала група

Почеток:

Почетен Excel за секојдневна употреба

Времетраење: 4 недели

Работа во мала група

Напредни техники за работа во Еxcel

Времетраење: 6 средби

Работа во мала група