Back To Top

Научете се’ за Mailchimp!

НАЈКОРИСТЕНАТА АЛАТКА ЗА E-MAIL МАРКЕТИНГ!

Види повеќе

Курсеви за изучување на странски јазици!

Види повеќе

Модул за современ деловен асистент – вештини и предизвици

Види повеќе
17 ноември 2020 година

Почетен курс за Adobe Illustrator

Времетраење: 3 недели

Работа во мала група

16 ноември 2020 година

Почетен курс за Adobe Photoshop

Времетраење: 3 недели

Работа во мала група

16 ноември 2020 година

Деловен Excel за секојдневна употреба

Времетраење: 2 недели

Работа во мала група

24 ноември, 2020 година

Научете се’ за Mailchimp!

Времетраење: 3 недели

Работа во мала група

17 ноември 2020 година

Напредни техники за работа во Еxcel

Времетраење: 6 средби

Работа во мала група