Back To Top

АКАДЕМИЈА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Види повеќе

АКАДЕМИЈА ЗА BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

Види повеќе

Курсеви за изучување на странски јазици!

Види повеќе

Модул за современ деловен асистент – вештини и предизвици

Види повеќе

ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ (PROJECT MANAGEMENT)

Види повеќе

Почетен курс за Adobe Premiere

Времетраење: 5 недели

Работа во мала група

Научете се’ за Mailchimp!

Времетраење: 3 недели

Работа во мала група

Почеток:

Модул за современ деловен асистент – вештини и предизвици

Времетраење: 5 недели

Број на слободни места: 7

Финансиски менаџмент низ три модули

Времетраење: 8 недели

10 слободни места

КУРС ОД 5 ПРЕДАВАЊА: Business process management – Управување со деловните процеси во организациите

Работа во мала група

 МОДУЛ: “СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ”  

Времетраење: 4 недели

Почеток:

Курс по сметководство и сметководствена администрација

Времетраење: 3 месеци

Работа во мала група

Курс за камерман

Времетраење: 5 недели

Работа во мала група

Станете архивар со официјална диплома!

Времетраење: 5 недели

10 слободни места

Почеток:

Kурс по основи на сметководство кај буџетските корисници и локалната самоуправа

Времетраење: 3 недели

Работа во мала група

Научете сè за Facebook

Времетраење: 2 недели

20 cлободни места