Back To Top

АКАДЕМИЈА ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Види повеќе

АКАДЕМИЈА ЗА BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

Види повеќе

Курсеви за изучување на странски јазици!

Види повеќе

Модул за современ деловен асистент – вештини и предизвици

Види повеќе

ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ (PROJECT MANAGEMENT)

Види повеќе
Почеток:

Курс за словенечки јазик

Времетраење: 3 месеци

Работа во мала група

Курс за холандски јазик

Времетраење: 3 месеци

Работа во мала група

Почеток:

Курс за албански јазик

Времетраење: 3 месеци

5 слободни места

Курс за грчки јазик

Времетраење: 3 месеци

5 слободни места

Курс за германски јазик

Времетраење: 3 месеци

Работа во мала група

Курс за шведски јазик

Времетраење: 3 месеци

Работа во мала група