Back To Top

Научете се’ за Mailchimp!

НАЈКОРИСТЕНАТА АЛАТКА ЗА E-MAIL МАРКЕТИНГ!

Види повеќе

Курсеви за изучување на странски јазици!

Види повеќе

Модул за современ деловен асистент – вештини и предизвици

Види повеќе
16 ноември, 2020 година

Курс за словенечки јазик

Времетраење: 3 месеци

8 слободни места

16 ноември, 2020 година

Курс за германски јазик

Времетраење: 3 месеци

Работа во мала група

16 ноември, 2020 година

Курс за шведски јазик

Времетраење: 3 месеци

Работа во мала група

16 ноември, 2020 година

Курс за холандски јазик

Времетраење: 3 месеци

Работа во мала група

Модул за современ деловен асистент – вештини и предизвици

Времетраење: 4 недели

20 слободни места

19 октомври, 2020 година

Академија за човечки ресурси

Времетраење: 10 недели

3 слободни места

20 октомври, 2020 година

Академија за дигитален маркетер

Времетраење: 4 месеци

3 cлободни места

Научете сè за Facebook

Времетраење: 2 недели

20 cлободни места

1 2