Back To Top

3

недели

6

средби

18

училишни часа

3

училишни часа средба

Деловен Excel за секојдневна употреба

Курс за практично изучување на основи на работа во Excel

два пати неделно , 17.00-19.30 часот

6 средби, 18 училишни часа

Институт КОНЦЕПТ организира курс за практично изучување на основи на работа во Excel наменет за сите оние коишто сакаат да се здобијат со основни познавања за работа во оваа програма. Практичното знаење за работа во Excel е неопходно за сите бе зразлика дали сте невработени, студенти или вработени, без разлика на позицијата и работните задачи, бидејќи речиси секоја работна задача во својата содржина има потреба од водење на листи, евиденции, правење на пресметки и сл. Овој курс ќе ви овозможи да се стекнете со знаење на основните функции на работа во Excel и ќе придонесе до ваше поефикасно извршување на работните задачи, како и да ги надоградите своите лични вештини и способности.

Поради практичниот карактер, потребно е учесниците да си понесат и преносен компјутер (лап топ).

Содржина на курсот:

1.  Вовед во работа во Excel (запознавање со работната средина на Excel)
2.  Работа со документи
–    креирање на работна тетратка
–    отварање и затворање на документ
–    снимање на документ
3.  Внесување на податоци
–    рамка за внесување на формули
–    внесување на податоци во ќелија
–    корегирање и бришење на податоци
4.  Уредување на податоци во табела
–    Форматирање на табела
–    операции со работни листови (sheet-ови)
–    Внесување на формули
–    Печатење на документ
5.  Креирање на графикони (Chart Wizard)

За кого е наменет курсот:

Курсот е наменет за сите сите оние коишто сакаат да се здобијат со основни познавања за работа во Excel програмата.

Детали за котизација

  • Котизација: 1200 денари месечно на 6 месечни рати со вклучен ДДВ.

За сите дополнителни информации во врска со курсот контактирајте не на:

телефон: ++ 389 2 3128 525 и ++ 389 2 3128 526

e-mail: institut@koncept.com.mk

Почеток: 20 април, 2021 година

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт