Back To Top

3

месеци

40

училишни часа

45

минути час

90

минути една средба

Курс за словенечки јазик

Начин на реализација: online
Платформа:

23  септември 2024
два пати неделно
20:00 – 21:30 часот
 Институт КОНЦЕПТ, Скопје

 

ГРУПИТЕ СЕ ПОЛНАТ БРЗО! РЕЗЕРВИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО МЕСТО!
Институт Концепт повеќе од 5 години подготвува студенти за студирање во Словенија.
Исто така голем број на студенти и се запишаа и веќе студираат.
Постојано ни пишуваат и го искажуваат своето задоволство од студиите и студентскиот живот во Словенија.
Исто така Концепт може да ги поврзе идните студенти со агенција која посредува во уписната постапка на факултетите во Словенија.

ЗОШТО СТУДИИ ВО СЛОВЕНИЈА?

•    Без приемни испити
•    Можност за работа во текот на студиите
•    Призната диплома во целата ЕУ и САД

Македонските државјани и државјаните на екс ЈУ републиките можат да студираат во Словенија без школарина, врз основа на билатералните договори. Бесплатни студии имаат и државјаните на Европската унија.
Во Словенија има 6 универзитети, а студентите можат да бираат помеѓу повеќе од 1500 студиски програми.
Уписите се без приемни испити, освен на уметничките смерови, а сертификат за знаење на јазикот на Б2 ниво е потребно само за неколку студиски програми.

А1-А2 ниво почеток:

два пати неделно

9 недели, 18 средби

Б1-Б2 ниво почеток:

два пати неделно

10 недели, 20 средби

Курсот за словенечки јазик е наменет пред сè, за почетници на кои им е потребно да го научат или да го збогатат своето познавање за комуникација на овој јазик. Курсот е особено погоден за сите матуранти и заинтересирани лица за студирање во Словенија, бидејќи ќе се стекнат со основни познавања на јазикот, но и со посебен вокабулар соодветен на студиите коишто ќе ги слушаат во Словенија.

Како функционира програмата?

Програмата го следи стандардизираниот курс на студии СФИ кои ги опфакаат степените А1, А2, Б1 и Б2 според заедничката европска рамка на јазици. Истата опфаќа функционален спој на практично и теоретско знаење, кои имаат за цел да го максимизираат ефектот на достигнувањето во текот на наставните часови.

Кои знаења ќе се поседуваат по завршувањето на курсот?

А1 и А2 ниво:

 • Правилна формална усна и писмена коресподенција со можност на осврт во различни деловни комуникации
 • Телефонска комуникација
 • Пишување неформални писма, понуди, табели, докум енти и слично
 • Проширување на својот вокабулар (речник со професионални изрази)
 • Корегирање на најчестите граматички грешки кои се јавуваат во секојдневната и деловната комуникација
 • Подобрување на способноста за усна комуникација (говорење)

Б1 и Б2 ниво:

 • Правилна формална усна и писмена коресподенција со можност на осврт во различни деловни комуникации
 • Телефонска комуникација
 • Пишување деловни писма, извештаи, понуди, CV и слично
 • Проширување на својот вокабулар (речник со професионални изрази)
 • Корегирање на најчестите граматички грешки кои се јавуваат во деловната комуникација
 • Толкување различни деловни документи
 • Подобрување на способноста за усна комуникација (говорење)

Општи информации:

А1 и А2 ниво:

 • Наставата ќе се одвива во текот на 18 средби (36 училишни часа) коишто траат по 90 минути, два пати неделно;
 • Секој учесник добива соодветна литература;
 • Работа во мала група;
 • За изучување на јазикот се организираат и индивидуални часови, 18 средби (36 училишни часа);
 • Учесниците се стекнуваат со сертификат за изучување на словенечки јазик за почетно ниво.

Б1 и Б2 ниво:

 • Наставата за Б1-Б2 ќе се одвива во текот на 20 средби (40 училишни часа) коишто траат по 90 минути, два пати неделно;
 • Секој учесник добива соодветна литература;
 • Работа во мала група;
 • За изучување на јазикот се организираат и индивидуални часови, 20 средби (40 училишни часа);
 • Учесниците се стекнуваат со сертификат за изучување на словенечки јазик за Б1-Б2 ниво.

Детали за котизација

Цената за следење на курсот за секое ниво изнесува 10.000 ден + ДДВ. Плаќање на 3 рати, 3.300 денари + ДДВ месечно.

За сите дополнителни информации во врска со курсот контактирајте не на:

телефон: ++ 389 2 3128 525 и ++ 389 2 3128 526

e-mail: institut@koncept.com.mk

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт