Back To Top

4

недели

32

училишни часа

45

минути час

180

минути една средба

Модул: Project Management (Проектен менаџмент)

Модулот ќе се реализира со физичко присуство.
 Институт КОНЦЕПТ, Скопје

Проектите се дел од нашето секојдневие, како во приватниот живот, така и во сите сфери на бизнисот и работата во приватниот и јавниот сектор. Низа фактори придонесуваат бројот на проектите постојано да се зголемува, а со тоа се зголемува и потребата од нивното правилно управување. Проектниот менаџмент, односно управувањето со проектите е вештина која треба да обезбеди проектите да бидат реализирани со предвидените ресурси, во предвидениот рок и со потребниот квалитет.

Проектите, како специфични потфати, бараат примена на поинакви знаења и алатки во однос на оние кои се применуваат во секојдневното менаџирање со бизнисот и институциите. Оваа обука има за цел токму да ви помогне да ги стекнете овие знаења, а со низа практични примери и самостојна работа, да ви овозможи и да се стекнете со потребните вештини во иднина поуспешно да ги реализирате сопствените проекти, како и поефикасно да придонесете кон успехот на проектите во кои учествувате како член на тимот.

Времетраење на модулот: 

  • 32 училишни часа
  • 4 недели
  • 2 средби неделно
  • понеделник и среда од 18.00-21.00 часот.
МОДУЛИ
1.Вовед во проектниот менаџмент, проект и проект менаџмент.
2.Организација за реализација на проектите.
3.Проектен циклус – животен век на проектот.
4.Дефинирање (конципирање) на проектот.
5.Планирање на проектот (планирање на ресурсите, трошоците и времињата.
6.Гантограми и мрежно планирање.
7.Управување со ризикот на проектот.
8.Проектен менаџер и проектен тим.
9.Монiторинг и контрола на проектот.
10.Затворање на проектот.
11.Современи аспекти на проектниот менаџмент.
12.Примена на софтверски алатки.

 

ПРЕДАВАЧ

Сашо Арсов,
редовен професор на Економскиот факултет, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Сашо Арсов е редовен професор на Економскиот факултет, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје. Ги предава предметите финансиски менаџмент, проектен менаџмент и инвестиционен менаџмент. Работел на повеќе проекти за потребите на Светската банка, UNDP, Европската комисија и други приватни и државни корисници. Бил и член на Советот на Народната банка на РМ.
Автор е на повеќе од 70 стручни и научни статии објавени во земјата и странство. Неговиот научен интерес опфаќа: корпоративни финансии, финансиски пазари, проектен менаџмент, портфолио менаџмент и пазари на капитал, јавни проекти и сл. Автор е и коавтор на учебници по Финансиски менаџмент и Инвестициски менаџмент.

Целна група: 


Обуката е наменета за сите кои работат на проекти, иницираат проекти и влијаат на нивниот успех, вклучувајќи ги и инвеститорите и крајните корисници. Обуката е наменета за сите оние со интерес во управувањето со проекти или оние кои размислуваат да се преселат во тоа поле.
• Високо и средно раководство на компаниите
• Тековни и идни проект менаџери и членови на проектниот тим
• HR менаџмент
• Вработени во државна администрација и локална самоуправа.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
• работен материјал
• сертификат
• сертификат на англиски јазик
• пристап до кариерен центар на Институт Концепт
• пристап до отворени повици за вработување

Детали за котизација

 

Котизацијата изнесува 25.000 денари + ДДВ.

За физичките лица Институт КОНЦЕПТ обезбедува  можност за плаќање на 5 рати.
За студенти следува попуст од 20%.Сите заинтересирани за учество можат да се пријават најдоцна до
4 октомври 2023 година.

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт