Back To Top

Студирај Бесплатно во Словенија со 2ТМ

Секоја година успешно запишуваме сѐ повеќе странски студенти, затоа имајте и вие доверба во нас и пишете ни на: education@2tm.si или на нашата Facebook страна.

Пријави се сега

7 мај, 2021 | Актуелности

КУПУВАЧ, РАЗБИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА КУПУВАЧОТ И СОЗДАВАЊЕ ПОТРЕБИ

Во раните 1980-ти, под влијание на движењето за квалитет, големите глобални компании станаа преокупирани со квалитетот. На почетокот на тој бран се […]

28 април, 2021 | Актуелности

ФОРМИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ТИМОВИ

Во современи деловни услови, се јавуваат голем број проблеми и барања во организациите, чие решавање бара интердисциплинарно знаење и стручно ангажирање на […]

22 април, 2021 | Актуелности

ЕФЕКТИВНО ДЕЛЕГИРАЊЕ

Добро познато правило е дека многу работи можеме да направиме сами. Но, сигурно е дека со нечија помош можеме да направиме уште […]

21 април, 2021 | Актуелности

ЕВОЛУЦИЈА НА МЕТРИКА ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

Секторот за односи со јавност – PR (Public Relations) – е многу важен ресурс на секоја компанија и мерењето на перформансите на […]

15 април, 2021 | Актуелности

СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Управување со претпријатието Компанијата ја исполнува својата мисија во соработка со внатрешни и надворешни фактори. Менаџментот мора да го разбере и предвиди […]

14 април, 2021 | Актуелности

ШТО СЕ RICH SNIPPET-И И КАКО ТИЕ ВЛИЈААТ НА SEO?

Rich snippet-ите се особено важни за стратегијата за оптимизација и иако не може да се влијае врз тоа дали соодветна содржина ќе […]

1 2 3 4 5 6 7