Back To Top

Студирај Бесплатно во Словенија со 2ТМ

Секоја година успешно запишуваме сѐ повеќе странски студенти, затоа имајте и вие доверба во нас и пишете ни на: education@2tm.si или на нашата Facebook страна.

Пријави се сега

Студирај Бесплатно во Словенија со 2ТМ

Секоја година успешно запишуваме сѐ повеќе странски студенти, затоа имајте и вие доверба во нас и пишете ни на: education@2tm.si или на нашата Facebook страна.

Пријави се сега

12 мај, 2022 | Uncategorized

Зошто е важна среќата на вработените?

Корелацијата помеѓу среќата на вработените и искуството на клиентите е интуитивно поврзана за многу улоги со кои се соочуваат клиентите. Некои организации […]

4 мај, 2022 | Uncategorized

5-те трендови во дигиталниот маркетинг што не можете да ги игнорирате оваа година

Да се биде во тек со постојано променливите трендови на дигитален маркетинг може да изгледа како предизвик, но е исклучително важно за […]

27 април, 2022 | Uncategorized

Оценување на вработените

Поимот за успешно извршување на работата, како второ име за ефективност (постигнување на цели) и ефикасност(економија и брзина) во бизнисот, е централна […]

15 март, 2022 | Uncategorized

Корисни совети за изработка на бизнис план

Вклучете што е можно повеќе луѓе во развојот на планот за да го обезбедите квалитетот на планирањето. Истовремено, потребно е да се […]

3 февруари, 2022 | Uncategorized

Професионална селекција на човечки ресурси

Селекцијата на човечки ресурси подразбира идентификација и избор помеѓу неколку кандидати, оние чие знаење, способности, особини на личноста, мотивација итн., во голема […]

12 јануари, 2022 | Актуелности

Проектен ризик и клучни фактори на ризик

Проектниот ризик претставува криза која не се случила, но и постои тенденција истата да не се случи. Поради оваа причина, управувањето со […]

1 2 3 9