Back To Top

Што работи проект менаџерот и зошто е ова една од најплатените професии?

Главната должност на проектниот менаџер е да обезбеди успех на проектот со минимизирање на ризиците. Ова се постигнува преку голем број методи, а добар проект менаџер мора да ги знае сите систематски вештини на менаџерот.

Дознај повеќе

10 февруари, 2021 | Актуелности

МОТИВАТОРИ ВО РАБОТНИОТ ПРОЦЕС

Улога на мотиваторот Зборот „мотиватори“ има неколку терминолошки значења, како што се: стимулатори, стимуланси и слично, но тие имаат едно заедничко нешто, […]

5 февруари, 2021 | Актуелности

ИНТЕРНИ ИЗВОРИ НА ПРОНАОЃАЊЕ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Меѓу интерните извори за пронаоѓање човечки ресурси, како најзначајни се истакнуваат моментално вработените, пријатели на моментално вработените, поранешните вработени и кандидатите кои […]

2 февруари, 2021 | Актуелности

ШТО Е ОНЛАЈН ПРОДАЖБА?

За да го разбереме светот на продажба преку Интернет денес, потребно е да се навратиме неколку чекори назад во минатото, односно моментот […]

1 февруари, 2021 | Актуелности

ДИГИТАЛНИОТ МАРКЕТИНГ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА

Периодот на корона-вирусот постави некои нови стандарди, многу компании го сменија тековниот зенит на деловно работење, како и начинот на приближување на […]

1 февруари, 2021 | Актуелности

“5S” ПРИСТАП НА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Учесниците кои беа присутни на оваа обука која се реализираше на 29.01.2021 година ,од посебно значење им беше овој 5S пристап кои го имплементираа […]

1 9 10 11