Back To Top

Студирај Бесплатно во Словенија со 2ТМ

Секоја година успешно запишуваме сѐ повеќе странски студенти, затоа имајте и вие доверба во нас и пишете ни на: education@2tm.si или на нашата Facebook страна.

Пријави се сега

Студирај Бесплатно во Словенија со 2ТМ

Секоја година успешно запишуваме сѐ повеќе странски студенти, затоа имајте и вие доверба во нас и пишете ни на: education@2tm.si или на нашата Facebook страна.

Пријави се сега

29 декември, 2021 | Актуелности

ВАЖНОСТА НА ДИГИТАЛНИОТ МАРКЕТИНГ ЗА УСПЕШЕН БИЗНИС

Фокусот на секоја компанија, без разлика на нејзината големина, е  во привлекувањето  на нови клиенти и задржување на постоечките. За таа цел […]

13 декември, 2021 | Актуелности

Регрутација и селекција – Зошто оваа тема?

Подвлекувањето на важноста и значењето на селекцијата и регрутацијата е веќе депласирано и непотребно. Дека компаративната предност на секоја организација е во […]

7 декември, 2021 | Актуелности

Фриленс

Фриленсот е поинаков начин на работа. Може да се каже дека е на средина помеѓу вработените и претприемачите. Фриленсерите се самовработени луѓе […]

18 ноември, 2021 | Актуелности

Директна продажба и мрежен маркетинг

Трговијата се заснова на размена на добра и/или услуги. Под трговија подразбираме размена на стоки заради понатамошна продажба и вршење на различни […]

15 ноември, 2021 | Uncategorized

Процес на пронаоѓање на човечки ресурси

Во поголемите организации, процесот на пронаоѓање на човечки ресусри започнува така што менаџерите ги информираат своите колеги во одделот за човечки ресусри […]

21 октомври, 2021 | Uncategorized

Анализа на конкуренцијата

Анализата на конкуренцијата и овозможува на компанијата да дознае како функционираат нејзините конкуренти. Со помош на овие информации таа може да идентификува […]

1 2 3 4 9