Back To Top

Студирај Бесплатно во Словенија со 2ТМ

Секоја година успешно запишуваме сѐ повеќе странски студенти, затоа имајте и вие доверба во нас и пишете ни на: education@2tm.si или на нашата Facebook страна.

Пријави се сега

Студирај Бесплатно во Словенија со 2ТМ

Секоја година успешно запишуваме сѐ повеќе странски студенти, затоа имајте и вие доверба во нас и пишете ни на: education@2tm.si или на нашата Facebook страна.

Пријави се сега

12 октомври, 2021 | Uncategorized

Интернет маркетинг

Интернет маркетингот се однесува на стратегиите што се користат за пласирање на производи и услуги преку интернет. Овде спаѓаат разни онлајн платформи, […]

6 октомври, 2021 | Uncategorized

Разлики помеѓу лидер и менаџер

Лидерството не е исто со менаџметот. Во повеќето организации има премногу менаџмент, а премалку лидерство. Успешниот менаџер е добар планер, организиран и […]

24 септември, 2021 | Актуелности

Колективно преговарање

Колективното договарање е организиран процес кој претходи на склучување колективни договори, помеѓу работодавачот од една страна и вработените од друга страна. Вработените […]

21 септември, 2021 | Uncategorized

Причини за стрес на работното место

Стресот на работа е комплексен феномен кој има последици врз индивидуалното и организацикото однесување на менаџерите и вработените. Сепак, не сите професии […]

6 септември, 2021 | Uncategorized

Имиџ и идентитет на компанијата на интернет

Имиџ на компанијата всушност претставува начин на кој целната јавност ја доживува истата. Позитивниот имиџ претставува моќен мотиватор за потрошувачите да го […]

8 јули, 2021 | Актуелности

Како да се справите со мобингот на работното место?

Ако сметате дека сте жртва на мобинг, дискриминација или дека сте подложени на каква било форма на злоупотреба, обидете се да ги […]

1 2 3 4 5 9