Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе
21 декември, 2020 година

Клучни индикатори за успешност (KPI) во организациите

Времетраење: 5 часа

Работа во мала група

4 декември, 2020 година

Решавање на проблеми со употреба на методот А3

Времетраење: 3 часа

Обука на ZOOM

19 ноември, 2020 година

Закон за класифицирани информации

Времетраење: 5 часа

Обука на ZOOM

29 октомври, 2020 година

Психологија на продажбата

Времетраење: 4 часа

Работа во мала група

30 октомври, 2020 година

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Времетраење: 3 часа

Работа во мала група

28 октомври, 2020 година

Клучни индикатори за успешност (KPI) на човечките ресурси

Времетраење: 5 часа

Работа во мала група

Дизајнирани за потребите на клиентите

IN-HOUSE ОБУКИ

Прилагодени локација, време и место

Прилагодени групи

SEO – Search Engine Optimization

Новини во Закон за административни службеници и примена на Закон за вработени во јавен сектор

Обврски од Законот за здравствената заштита

Усогласување на работата на постојните здравствени установи со новиот закон за здравствената заштита

Имплементирање на одредбите од правилникот за користење на рударска техничка опрема

1 2 3 9