Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

ГОТОВИНСКО БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ

5 часа

8 слободни места

Почеток: 27 мај, 2021 година

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Времетраење: 5 часа

8 слободни места

Почеток: 19 мај, 2021 година

НАПРЕДЕН ЕКСЕЛ ЗА ПИВОТ ТАБЕЛИ И КРЕИРАЊЕ НА “ЖИВИ“ ИЗВЕШТАИ

Времетраење: 5 часа

7 слободни места

ОЦЕНКА НА СИСТЕМОТ НА ИНТЕРНИ КОНТРОЛИ

Времетраење: 4 часа и 30 минути

Почеток: 20 мај, 2021 година

ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Времетраење: 4 часа

10 слободни места

РАБОТНИ ОДНОСИ ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19 ПАНДЕМИЈА

10 слободни места

Практична обука: НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ

8 слободни места

ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ – ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ

Времетраење: 2 дена

8 слободни места

БЕСПЛАТНИ СТУДИИ ВО СЛОВЕНИЈА

Online обука: Видео маркетинг

7 часа

8 слободни места

КАКО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ НАЈДОБРИОТ КАНДИДАТ? (РЕГРУТАЦИЈА И СЕЛЕКЦИЈА НА КАДАР)

4 часа

8 слободни места

POKA YOKE – СИСТЕМ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ (НЕНАМЕРНИ) ГРЕШКИ

3 часа

5 слободни места

1 2 3 12