Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ И ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА КОНЦЕСИОНЕРИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ СО НОВИТЕ ИЗМЕНИ

4 часа

5

Почеток: 28 јули 2022 година

ОБУКА ЗА ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

5 часа

6

КАКО ДА ГО ПРЕДВИДИТЕ ОДНЕСУВАЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ?

7 часа

7

НОВ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

4 часа

6

Почеток: 21 јули 2022 година

СИТЕ ЧЕКОРИ ДО ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА!

5 часа

6

НОВО ИЗДАНИЕ (2017) НА FIDIC МОДЕЛОТ НА ДОГОВОР

7 часа

5

OСНОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТ, СОЛИДАРНИ ОБВРСКИ, СУБЈЕКТИВНО И ОБЈЕКТИВНО ПРЕИНАЧУВАЊЕ НА ТУЖБА

5 часа

Дводневна обука со физичко присуство: ОСНОВИ НА ГРАДЕЖНА ФИЗИКА И ЕЛАБОРАТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ЗГРАДИ

2 дена

9

ОЦЕНКА НА СИСТЕМОТ НА ИНТЕРНИ КОНТРОЛИ

3 ипол часа

4

НАПРЕДЕН EXCEL ЗА ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ

5 часа

6

НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ

5 часа

5

STORYTELLING ЗА МАРКЕТИНГ

6 часа

8

1 2 3 15