Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Еднодневна обука: Најчести поставувани прашања и грешки од примената на Законот за јавни набавки!

5 часа

10 слободни места

Актуелности кај јавните набавки

Последни новини кај е-набавките и користење на системот – TED