Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ СО ИЗМИНАТИ РОКОВИ НА ЧУВАЊЕ И СОСТАВУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА НИШТЕЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНСКИОТ РОК, ДО 31.03.2022 ГОД.

Времетраење: 4 часа

6 слободни места