Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Маркетинг преку социјалните медиуми

Искористете го потенцијалот на интернет рекламирањето за да допрете до потенцијалните потрошувачи

Маркетинг со мал буџет

Продажни вештини – клучно парче во мозаикот на успехот!

Како да ги унапредите Вашите продажни вештини?

Управување со стрес

Управување со промени

Управување со конфликти

Управување со време и задачи

Основи на управување со човечки ресурси

Вештини на комуникација и презентација

Подготовка за лидерство – што е потребно за да се води

1 9 10 11 12