Back To Top

ОБУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ

Важноста на управувањето со документите се наметнува во работата на сите институции и компании, а несоодветно или воопшто не обработените документи налагаат барање на адекватно решение.

Види повеќе

СИТЕ ЧЕКОРИ ДО ФОТОНАПОНСКА ЦЕНТРАЛА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ СО КОЈ СЕ ОЛЕСНУВААТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ДОМАШНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ!

Види повеќе

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ВОЗНЕМИРУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО (МОБИНГ)

Фокусот на оваа обука е разгледување на сите аспекти кога станува збор за вознемирување на работното место. Со цел да се спречат ситуации на вознемирување на работното место, важно е да се имаат во предвид сите страни, со цел соодветно реагирање и развивање на соодветна програма за превенција за спречување насилство.

Види повеќе

ВОВЕД ВО UX / CX МАПИРАЊЕ user experience/ customer experience (МАПИРАЊЕ НА ИСКУСТВО НА ПОТРОШУВАЧИ / КОРИСНИЦИ)

6 часа

6

Point of sale & Call to action (POS & CTA) Повик за акција и напредни техники во маркетинг и продажба

5 часа

10

Employer Branding

5 часа

8

CUSTOMER RETENTION – КАКО ДА ГИ ЗАДРЖИТЕ ВЕЌЕ ПОСТОЕЧКИТЕ КУПУВАЧИ

Времетраење: 7 часа

5

НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ

Времетраење: 4 часа

5

ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИФТОВИ И ТРАНСПОРТЕРИ

Времетраење: 4 часа

8 слободни места

КАКО ДА ГО ЗГОЛЕМИТЕ ПРОМЕТОТ ВО МАЛОПРОДАЖНИОТ ОБЈЕКТ?

Времетраење: 5 часа

8 слободни места

РАБОТНИ ОДНОСИ ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19 ПАНДЕМИЈА

10 слободни места

Практична обука: НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ

Времетраење: 5 часа

8 слободни места

Online обука: Видео маркетинг

7 часа

8 слободни места

КАКО ДА ГО ИЗБЕРЕТЕ НАЈДОБРИОТ КАНДИДАТ? (РЕГРУТАЦИЈА И СЕЛЕКЦИЈА НА КАДАР)

Времетраење: 4 часа

8 слободни места

POKA YOKE – СИСТЕМ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ (НЕНАМЕРНИ) ГРЕШКИ

3 часа

5 слободни места

1 2 3 4