Back To Top

Клучни индикатори за успешност на човечките ресурси

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Онлајн тренинг со предавач од Факултет за организациски науки - Белград

Види повеќе
29 октомври, 2020 година

Психологија на продажбата

Времетраење: 4 часа

Работа во мала група

30 октомври, 2020 година

Gemba Кaizen пристап кон континуирано подобрување на процесите

Времетраење: 3 часа

Работа во мала група

28 октомври, 2020 година

Клучни индикатори за успешност (KPI) на човечките ресурси

Времетраење: 5 часа

Работа во мала група

Градење на емоционална интелигенција

Деловна етика и етичко однесување на работното место

Како да подготвите добар бизнис план

Митовите за односите со јавност и реалноста „ИМА ЛИ МАГИОНИЧАРОТ УШТЕ ЗАЈАЦИ?“

Facebook извештаи и статистики – запознајте ги вашите фанови

Маркетинг преку социјалните медиуми

Искористете го потенцијалот на интернет рекламирањето за да допрете до потенцијалните потрошувачи

Маркетинг со мал буџет

Продажни вештини – клучно парче во мозаикот на успехот!

1 2