Back To Top

Front End Програмирање

     2024 година ()
 –  часот
 Институт КОНЦЕПТ, Скопје

 

Екстремно брзиот раст во областа на технологијата овозможи работи за кои до неодамна не ни можевме да сонуваме. Од апликации за комуникација, социјални мрежи па се до вештачката интелегенција оваа технологија напредува. Побарувачката за луѓето, денеска така наречени програмери,  кои што ги развиваат овие технологии е огромна. Токму поради оваа причина не познаваме ниту еден програмер кој нема добро платена работа.

Оваа едукативна програма е наменета за сите кои сакаат да се нурнат во светот на дизајнери и програмери, кои сакаат да придонесат за корисничкото искуство и, на крајот од приказната, сакаат да ја соберат целата слава, бидејќи Front End-от е она што навистина го гледа корисникот и со кое комуницира со машината.

Во оваа програма, ќе добиете целосен преглед – од безвременски основи до нови и напредни технологии, а примената на кодот преку сценарија од реалниот живот ќе ви помогне да ги наредите коцките на вистинските места и да се подготвите за вистинските работни позиции.

Содржина за Front End

 1. HTML:
 • Теоретско запознавање со концептите на Front-end и Back-end.
 • Што е IDE и како се користи : Основни функционалности.
 • HTML Елементи:
  • Div и Span елементи.
  • i, b, p и a елементи.
  • ul, li и ol елементи.
  • Header и Footer елементи.
  • Section, Main и Article елементи.
  • h1-h6 и Aside елементи.
  • Табели во HTML.
 • Објаснување на Атрибути и Тагови: Правилна употреба.
 • Креирање на Статични Веб Страници преку Практични Вежби:
  • Слики, Форми, Влезни Полиња, Проверки, Радио Копчиња.
  • Изборни Полиња, Копчиња, HTML5 Видеа и Звучни Содржини.
  • Doctype и Мета Тагови.
 1. CSS:
 • Основи на Синтаксата.
 • CSS Селектори.
 • Бои на текст и Позадински Бои.
 • Фонтови и Слики.
 • Специфичност на Елементите.
 • ID Одржување, Маргини и Рамки.
 • Padding, Margins
 • Max-width и Background-image.
 • Позиционирање на Елементи.
 • Псевдо Класи и Псевдо Елементи.
 • Трансформации и Анимации.
 • Kористeње на надворешни библиотеки (Font awesome).
 • Респонзивни Веб Страни со HTML и CSS.
 1. Реален Проект со HTML и CSS:
 • Креирање на Статичка Веб Страница.
 1. Bootstrap:
 • Основи на Синтакса.
 • Грид Системи и Класи за Грид.
 • Типографија, Бои, Слики и Позадински Бои.
 • Класи на Елементи и Компоненти.
 1. Реален Проект со HTML, CSS, Bootstrap:
 • Комплетно Респонзивни Веб Страни
 1. Вовед во Git:
 • Основи на Git Контрола.
 • GitHub за Код Соработка.
 • Основни и Напредни Операции со Git:
  • Креирање на Локален Репозиториум.
  • Изучување на pull и push командите.
 1. UX/UI Дизајн:
 • Запознавање со основните принципи на UX/UI дизајнот со цел на носење дизајн одлуки базирани на проценка и информираност.
 • Скетчирање, развој на концепти, и создавање на интерактивни прототипи за мобилни и веб апликации.
 • Практичен пример со користење на Figma за дизајнирање и креирање прототип.
 1. JavaScript:
 • Основи на JavaScript.
 • Типови на Податоци и Аритметички Оператори.
 • Објекти и Низи.
 • Својства и Методи.
 • Циклуси.
 • Функции.
 • Аrrow функција.
 • DOM (Document Object Model).
 • Настани и Асинхроност.
 • AJAX Комуникација.
 • Современи JavaScript Концепти.
 1. Реален Проект со JavaScript:
 • Креирање на Статичка Веб Страница.
 1. React Js:
 • Вовед во React
 • Компоненти во React.JS
 • Стилизирање на компоненти
 • Состојби и настани во React.JS
 • Props во React.JS
 • Hooks во Reacts.JS
 • Рендерирање на листи
 • Разбирање на хиерархијата во React.JS
 • Навигација низ веб-апликацијата
 • Вовед во Мулти-Странични Апликации со React Router.
 • Автентикација на React Апликации
 1. Реален Проект 3:
 • E-Commerce Веб Апликација (со React).
 1. Основи на Scrum:
 • Agile Принципи
 • Scrum Процес: Product Owner, Development Team, Scrum Master.
 • Менаџирање на Барања во Product Backlog.
 • Jira

Детали за котизација

Редовна котизација за еден учесник:
60.000 денари + ДДВ
Во цената е вклучено:

•    сертификат за присуство

ПРЕВЗЕМИ ПРИЈАВЕН ЛИСТ

Сите заинтересирани за учество на оваа обука можат да се пријават најдоцна до 2023 година.

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:

телефон: 070 272 207, 2 3128 526, 2 3128 525     

e-mail: institut@koncept.com.mk
 www.koncept.com.mk

ПОЧЕТОК: 2024 ГОДИНА

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт