Back To Top

НОВО ИЗДАНИЕ (2017) НА FIDIC МОДЕЛОТ НА ДОГОВОР

Online обука на платформа:
File:Zoom Communications Logo.svg - Wikimedia Commons

ВОВЕД
Општите одредби и услови на FIDIC се најшироко користен модел на договор во светот и моментално се најчестиот, ако не и единствениот, прифатен меѓународен договор за стандард за градежни и инженерски работи што се користат во регионот, па и Северна Македонија. Во последните десет или повеќе години, тие се широко користени во проекти финансирани со заеми од меѓународни финансиски организации (развојни банки) и проекти кофинансирани од претпристапни фондови. Договорите според моделот FIDIC редовно се користат за инфраструктурни проекти кофинансирани од ЕУ. Некои јавни претпријатија и институции ги усвоија Општите услови и услови на FIDIC во т.н домашни јавни инвестиции. Исто така, Општите одредби и услови на FIDIC сега стануваат стандард што се користи во проектите финансирани на приватно ниво.

СОДРЖИНА  

I. Модели со општи услови на FIDIC договори
• Документи издадени од FIDIC
• Карактеристики и структура на договорот според моделот FIDIC
• Преглед на сите модели на договори

II. Значајни промени
• Промени во структурата
• Промени во улогата на инженерот
• Други промени

III. Нови книги
• Црвена книга
• Жолта книга
• Сребрена книга

IV. Побарувања и решавање спорови
• Побарувања од клиенти и изведувачи
• Совет за избегнување и решавање спорови
• Процедури

V. Решавање на спорови во нашата практика со примери
VI. Прашања и одговори

ПРЕДАВАЧ

д-р. Владимир Скендрови е еден од доајените на примената и толкувањето на FIDIC договорите во Република Хрватска. Работното искуство го стекнал работејќи како изведувач, дизајнер, консултант и проект менаџер во над 20 земји во светот. Меѓу другото бил: управител на повеќе големи градилишта во земјата и странство; Менаџер хидроелектрична градежна компанија, Минхен; Потпретседател на Управниот одбор на ГП Хидроелектра, Загреб; Генерален директор International Construction Co.Ltd., Најроби; Деловен директор на Градежниот институт, Загреб; Советник на Обединетите нации за техничка инфраструктура во Њујорк; Проектен менаџер финансиран од Светска банка во Југоисточна Европа; директор на Канцеларијата на Светска банка во Загреб; Универзитетски професор на Градежниот факултет во Загреб, Сплит и Осиек. Во 1988 година, FIDIC го вклучи во својата листа на арбитри за решавање спорови.

ЦЕЛНА ГРУПА

Овој семинар е наменет пред се за инвеститори, проект менаџери, изведувачи и надзорни инженери кои веќе имаат знаење и искуство во подготовка или примена на модели на договори FIDIC и сакаат да се запознаат со новите модели на договори.
  
За сите учесници ќе биде обезбедено:
•    работен материјал во електроска форма
•    сертификат за присуство

 

 

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Котизацијата за еден учесник изнесува 7.000 денари, плус ДДВ.
За секој нареден учесник од иста организација котизацијата изнесува 6.000 денари, плус ДДВ.

 

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт