Back To Top

Обука БЗР: Закон за БЗР и Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта

(Обуката носи 10 бодови за стручно усовршување)

Обуката ќе се реализира со физичко присуство.
 

ЦЕЛИ НА ОБУКАТА
Обуката се организира со цел да се дефинира преземање превентивни мерки за унапредување на безбедност и здравје при работа, отстранување на ризичните фактори за несреќа, со цел да се намалат несреќите на работно место и да се обработи Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта.
СОДРЖИНА
Обуката ќе ја опфати идентификацијата на опасноста и процена на ризиците по безбедноста и здравјето на работното место и во работната средина и обработи Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта.

Сесија 1: Законот за безбедност и здравје при работа 

  • Повреди при работа

Сесија 2 : Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта

  • Минимални барања за безбедност и здравје на вработените кои се потенцијално изложени на ризик во градежна дејност
  • Дискусија

Сесија 3 Постапка за едукација

  • Услови за унапредување на свеста за безбедност и здравје при работа
  • Постапка за унапредување
  • Дискусија

Предавач: Инспектор од Инспекторат за труд, Министерство за труд и социјална политика.

Сесија 4 Практични примери и проблеми во примена на Правилникот за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта

Предавач: Александар Талевски, дипломиран машински инженер, стручно лице за БЗР, овластен менаџер за БЗР за работа на ниско градба и офицер за БЗР за работа на високоградба.

Сесеија 5.Најдобри установени практики за работа на височини и употреба на лична заштитна опрема.

Предавач: Андреј Токарев, стручно лице за БЗР, инженер за БЗР од Македонски Телеком АД Скопје.

 

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА: 
Работодавачи, стручни лица за безбедност и здравје при работа, претставници на вработените за безбедност и сите заинтересирани за оваа тема.

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Редовна котизација за еден учесник:
5.000 ден. (плус 18% ДДВ)
Котизација за сите останати учесници од иста компанија:
4.500 ден. (плус 18% ДДВ)Напомена: Секој учесник, кој е стручно лице, на крајот на обуката ќе добие потврда за стекнати 10 бодови за учество на обука за стручно усовршување. Останатите учесници ќе добијат сертификат за учество.Во цената е вклучено:
•    работен материјал
•    сертификат за присуство
•    кафе и освежување
ПРЕВЗЕМИ ПРИЈАВЕН ЛИСТ
Сите заинтересирани за учество на оваа обука можат да се пријават најдоцна до 29 мај 2023 година.

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:

телефон:

2 3128 526

2 3128 525

070 272 207          

 e-mail: institut@koncept.com.mk
www.koncept.com.mk

 

Почеток:

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт