Back To Top

ОБУКА ЗА КОМПЛЕТНА ПОДГОТВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА ИПАРД 2 МЕРКА 3 „ИНВЕСТИЦИИ ВО ФИЗИЧКИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ“

Online обука на платформа:

ОБУКАТА Е СО ЦЕЛ ПОТЕЦИЈАЛНИТЕ АПЛИКАНТИ ДА СЕ ПОДГОТВАТ со информации и вештини за  обезбедување на потребни документи и да се здобијат со основни знаења за подготовка на бизнис план според темплејтот издаден од ИПАРД 

Цел на обуката

На 15 јули 2022 ќе се објави јавен повик за мерка 3:
“ИНВЕСТИЦИИ ВО ФИЗИЧКИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ” .Јавниот повик е интервентен со цел да се помогне на преработувачкиот сектор на храна.
Преработувачите ќе можат да аплицираат за набавка за нова опрема, лаборатории, фотоволтации и други типови на нова опрема која е неоходна за преработувачкиот процес.

Ќе се почитува правилото прв дојден прв услужен!
ВКУПЕН БУЏЕТ НА ОВОЈ ПОВИК ИЗНЕСУВА  5 МИЛИОНИ ЕВРА!
ТЕМА НА ОБУКАТА: 
Подготовка на апликација за повик за мерка 3 од ИПАРД 2.

Документи кој ќе ги добие учесникот: 
1.ОБРАЗЕЦ БАРАЊЕ ЗА АПЛИКАЦИЈА ЗА ИПАРД
2.ОБРАЗЕЦ БАРАЊЕ ЗА ПОНУДА
3.ДОКУМЕНТ ДЕЛОВЕН ПЛАН
4.ДОКУМЕНТ ДЕЛОВЕН ПЛАН ЕКСЕЛ
5.ОБРАЗЕЦ ИЗЈАВА ЗА ГОЛЕМИНА НА ПРЕТПРИЈАТИЕ
6. ОБРАЗЕЦ БАРАЊЕ ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ОД ИПАРД
ДНЕВЕН РЕД

СОДРЖИНА  

 1. ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИ
 2. ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБУКАТА
 3. ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА КОНСУЛТАНТОТ И УЧЕСНИЦИТЕ
 4. ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
 5. БАРАЊЕ ЗА АПЛИКАЦИЈА ПРИМЕР ЗА ВИНАРИЈА И ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК
 6. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ОД ФИРМАТА
 7.  ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА
 8. ТЕМПЛЕЈТ ЗА ПОНУДА /БАРАЊЕ ЗА ПОНУДА ОБРАЗЕЦ
 9. ПОТРЕБНИ ЕЛАБОРАТИ
 10. ДЕЛОВЕН ПЛАН ЗА ИПАРД
 11. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКИ ЗА ЕКСЕЛ ФОРМАТОТ НА ДЕЛОВНИОТ ПЛАН
 12. ПРАШАЊА

ПРЕДАВАЧ

 

инж. Mарија Крстева, сертифициран тренер за ИПАРД Фондови, акредитиран советник за специјалистички совети при АППРМ – Министерство за економија и сопственик на консултанска фирма за финансико – правен консалтинг.
Предавачот има 16 годишно работно искуство како советник во Светска Банка, Европска Банка за обнова и развој, Кредитирање на правни субјекти и пристап до финасии преку фондови. Предавачот е советник за бизнис планови за финасиски институции и советник за бизнис планови во НЛБ Тутунска Банка.
Предавачот е креатор и сопственик на развојна програма – идеја, бизнис и реализација наменета за старт-ап бизниси и воведување на нови дејности и производи во веќе постоечки претпријатија.
Искуството во проекти за ИПАРД, подготовка на апликации за ИПАРД, реализирани обуки за финасирање со ЕУ фондови, ќе ви биде пренесено и ќе можете да учествувате интерактивно на семинарот со прашања и дискусии за реални примери на проектите.

Целна група
Оваа обука е за менаџери, управители, раководители на оддели на производство, советници консултанти кои ќе подготвуваат апликација за ИПАРД или ќе учествуваат во подготвувањето.

За сите учесници ќе биде обезбедено:
•    работен материјал во електронска форма;
•    сертификат за присуство и потврда за бодови.

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Котизацијата за еден учесник изнесува 7.000 денари, плус ДДВ.
За секој нареден учесник од иста организација котизацијата изнесува 6.000 денари, плус ДДВ.

 

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт