Back To Top

ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ – ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ

Платформа:

Целта на обуката

Обуката се организира со основна цел, обработка на одредени теми од областа на трансферни цени, како што се меѓународни правила и методи за утврдување на трансферните цени, како и преглед на македонската регулатива за трансферни цени. Исто така, во рамките на обуката ќе бидат опфатени и други специфични проблематики, актуелности и пракса од областа на трансферни цени.

 

 

 

  АГЕНДА  
  1. Што се трансферни цени и зошто се важни?
  2. Преглед на меѓународни правила (ОЕЦД) и македонската легислатива за трансферните цени
  3. Потребна документација за изработка на Master FIle
  4. Потребна документација за изработка на Local File
  5. Методи за утврдување на трансферни цени
  6. Новини во меѓународните правила за трансферни цени – COVID 19 Guidance

 

ПРЕДАВАЧИ 

Ристо Пецуровски

Постар аналитичар за трансферни цени

Александра Рошева
Постар даночен консултант
Целна група
Целна група на обуката се Раководни лица, Финансиски менаџери, Раководители на сметководство во компании кои се дел од меѓународни претпријатија или домашни групации на правни лица.

Детали за котизација

Котизацијата за еден учесник: 10.000 денари + ДДВ.

Сите учесници на обуката ќе добијат:
•    сертификат за присуство

 

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт