Back To Top

POWER BI за подобри одлуки!

ОД ПОДАТОЦИ ДО СОЗНАНИЈА: ОТКЛУЧУВАЊЕ НА МОЌТА
НА POWER BI ЗА ПОДОБРИ ОДЛУКИ

Трансформирајте ги вашите податоци во активни сознанија: придружете се на нашата обука за Power BI!

Обуката ќе се реализира со физичко присуство.


12:00 – 15:00 часот
Институт КОНЦЕПТ, Скопје

ЗОШТО ОВАА ОБУКА?
Во денешниот динамичен свет кој е управуван од податоци, поважно е од кога било да се знае како ефективно да се анализираат и презентираат податоците. Без разлика дали работите во продажба, маркетинг, финансии, човечки ресурси или која било друга област што се занимава со податоци, со Power BI, можностите се бескрајни, а нашата сеопфатна обука ќе ве опреми со знаење и алатки потребни да работите поефикасно и да донесувате подобри одлуки врз основа на сознанијата добиени од податоците.
ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА?
  • Маркетинг професионалци: обуката за Power BI може да ви помогне да ги следите перформансите на маркетинг кампањите, да го анализирате однесувањето на клиентите и да креирате визуелно привлечни извештаи за поефективно да ги соопштите маркетиншките сознанија.
  • Финансиски професионалци: обуката за Power BI може да ви помогне да ги следите финансиските метрики, да креирате финансиски извештаи и поефикасно да ги анализирате финансиските податоци, што ќе доведе до подобро финансиско одлучување и предвидување.
  • Професионалците за продажба: обуката за Power BI може да ви помогне да ги следите продажните метрики како што се приходите, стекнувањето клиенти, стапките на конверзија, за да ги идентификувате трендовите и да донесете одлуки засновани на податоци за продажната стратегија и ангажман на клиентите.
  • Професионалците за човечки ресурси:  обуката за Power BI може да ви помогне да ги анализирате податоците за вработените, како што се стапките на обрт, отсуства, метрика на перформанси и компензација, за да ги идентификувате трендовите, областите за подобрување и да создадете сознаниј за подобро донесување одлуки во области како што се вработување, обука и задржување на вработените.
  • Професионалците за сметководство: обуката за Power BI може да ви помогне да ги следите финансиските метрики како што се приходите, расходите, готовинскиот тек и профитабилноста, за да креирате проникливи извештаи за засегнатите страни и да донесувате одлуки водени од податоци за финансиската стратегија, предвидувањето и управувањето со ризикот.
  • Проектни менаџери: обуката за Power BI може да ви помогне да донесувате одлуки засновани на податоци, да го следите напредокот, да ги идентификувате ризиците и можностите и поефикасно да ги соопштувате перформансите на проектот со засегнатите страни.
  • Бизнис аналитичари: обуката за Power BI може да ви помогне поефективно да ги анализирате и визуелизирате податоците, што ќе доведе до подобро донесување одлуки, предвидување и идентификување на нови деловни можности.
  • Доктори: обуката за Power BI може да ви помогне да ги анализирате податоците за пациентите, да ги следите исходите на пациентот, да ги идентификувате трендовите и да создавате сознанија кои можат да доведат до подобри резултати на пациентот. Со Power BI, можете да ги следите критичните метрики како што се времето на чекање на пациентите, нивоата на задоволство на пациентите за да ги идентификувате областите за подобрување и да донесувате одлуки засновани на податоци за подобрување на грижата за пациентот. Дополнително, Power BI може да ви помогне да креирате визуелно попривлечни и достапни извештаи за пациентите.
  • Јавната администрација:  обуката за Power BI може ви им помогне за анализа и визуелизација на податоците поврзани со јавните услуги, програми и политики. Со Power BI, можете да добијат подлабоки сознанија во своите операции, да идентификувате области за подобрување и да донесувате одлуки засновани на податоци за подобрување на јавните услуги и програми.
  • Студентите: обуката за Power BI може да ви помогне како поефективно да ги анализирате податоците, да креирате визуелно привлечни и проникливи извештаи и поефикасно да ги соопштувате своите сознанија на соучениците, наставниците и идните работодавци. Со вештините на Power BI, можете да се истакнат на пазарот на труд, што ве прави поконкурентни кандидати за отворени работни места кои бараат вештини за анализа на податоци.
ШТО ЌЕ ОПФАТИ ОБУКАТА?
Ќе започнеме со извлекување податоци од различни извори, трансформирање на податоците во добар сет на податоци и вчитување на податоците во Power BI. Потоа ќе ве запознаеме со интерфејсот Power BI и ќе ве научиме како да изградите модел на податоци. Ќе ве научиме како да креирате нови колони и нови мерки користејќи го програмскиот јазик DAX. Потоа ќе продолжиме да креираме интерактивни извештаи со соодветни визуелни прикази врз основа на податоците. Посебен фокус ќе ставиме на користењето различни визуелни прикази и методи за да одговориме на прашања што се случило, зошто тоа се случило и што ќе се случи. Додадена вредност на обуката е креирањето на визуелни прикази базирани на вештачка интелигенција која е составен дел на Power BI. Поагајќи од фактот дека раскажувањето на добра приказна со податоци е клучна мека вештина за секој кој носи одлуки засновани на податоци, вие ќе се запознаете со сите клучни аспекти за кажување на добра приказна од податоците.
Нашата обука ќе има силен фокус на практични примери, што ќе ви овозможи веднаш да го примените она што ќе го научите во вашата работа.
ПРЕДАВАЧ:

Д-р Виолета Цветкоска
Професор на Економски факултет – Скопје при УКИМ
Д-р Виолета Цветкоска е професор на предметите основи на бизнис аналитика и операциони истражувања. Нејзината академска кариера во овие области е градена на врвни универзитети во Европа, Северна и Јужна Америка и Азија. Има објавено многубројни научни трудови и автор е на првата книга за Бизнис аналитика во државата. Член е на научни одбори на меѓународни конференции и во уредувачки одбори на меѓународни списанија (Decision Analytics Journal, International Journal of AHP, SPOUDAI – Journal of Economics and Business, International Journal of Society Systems Science и др.). Добитник е на  маѓународни награди во својата област. Нејзиниот тековен истражувачки интерес ја вклучува примената на бизнис аналитиката и вештачката интелигенција во областите на дигитална трансформација, одржливост, мерење на перформаси, банкарство и финансии.

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Редовна котизација за еден учесник:
8.000 ден. (плус 18% ДДВ)
За физичките лица постои можност за плаќање на 2 рати.Во цената е вклучено:
•    работен материјал
•    сертификат за присуство
•    кафе и освежување
ПРЕВЗЕМИ ПРИЈАВЕН ЛИСТ  
Сите заинтересирани за учество на оваа обука можат да се пријават најдоцна до 1 јуни 2023 година.

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:

телефон:

2 3128 526

2 3128 525

070 272 207          

 e-mail: institut@koncept.com.mk
www.koncept.com.mk

Почеток:

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт