Back To Top

Практична обука: НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ

Online обука на платформа:
ZOOM

Институт КОНЦЕПТ, Скопје

 

Цел на обуката

Напредните алатки на Ексел, како што се напредни филтри, правила, валидација на податоците и текстуалните функции спаѓаат во најважните и најчесто користените алатки во деловното планирање, макро и микроекономската анализа и носењето на одлуки.
Во свет во кој сме постојано опкружени со податоци, бројки, трендови и статистики, неопходно е да ги разбираме и да бидеме способни да ги користиме напредните ексел функции, бидејќи тие се дел од најважните алатки за носење на деловни одлуки.

Обуката е наменета за сите оние коишти сакаат да научат како да:

  • Лесно анализираат големи бази на податоци во Ексел;
  • Лесно средуваат текстуални информации во Ексел;
  • Препознаваат ситуации во кои примената на напредни Ексел алатки може да помогне во процесот на одлучување;
  • Да спроведуваат едноставна анализа во пракса користејќи MS Excel и на тој начин да издвојуваат дополнителни информации од собраните податоци;
  • Интерпретираат различни нумерички податоци прикажани во деловните извештаи или критички да пристапат во вреднувањето на статистичките податоци пред носењето на деловни одлуки.

СОДРЖИНА

Ø    Валидација на податоците
Ø    Брзи формати за внесување на податоци во Ексел
Ø    Користење на филтри
Ø    Koристење на напредни филтри
Ø    Користење на правила и напредни правила
Ø    Текстуални функции во Ексел

На основа на “живи“ примери се објаснуваат опциите во Excel:
•    Data filters
•    Text filters
•    Number filters
•    Date filters

•    Advanced filters
•    Form control
•    Data Validation
•    Slicers
•    Easy data entry forms
•    Check box
•    Conditional formatting
•    Advanced CF techniques
•    Trim, Proper, Upper, Lower, Len,
•    Split Names
•    Data-Text-to Columns
•    Flash fill
•    Text functions
•    Tips & tricks (трикови)

Краен резултат: Максимално забрзување на изготвување на анализи!

ПРЕДАВАЧ

Проф.д-р Зоран Ивановски, редовен професор на Eкономскиот факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје

Целна група

За сите оние кои сакаат да го зголемат своето практично знаење за работа во Excel, како и за сите оние кои сакаат поефикасно да ги извршуваат своите задачи

За сите учесници ќе биде обезбедено:
•    работен материјал во електронска форма;
•    сертификат за присуство и потврда за бодови.

Детали за котизација

Котизацијата за еден учесник изнесува 5.000 денари, плус ДДВ.
За секој нареден учесник од иста организација котизацијата изнесува 4.500 денари, плус ДДВ.

 

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт