Back To Top

Примена на закон за инспекциски надзор и закон за прекршоци при спроведување на инспекциските надзори од областа на бзр и улогата и значење на лична заштитна опрема во превенција од повреди при работа

Обуката ќе се реализира со физичко присуство.

29 февруари 2024 (четврток)
 10:00 – 15:00 часот
 Институт КОНЦЕПТ, Скопје

Цел на обуката

Институт Концепт на 21 декември 2023 година ја реализира обуката  со наслов:

Примена на одредбите од Законот за инспекциски надзор и Законот за прекршоци во Законот за безбедност и здравје при работа и лична заштитна опрема и нејзината улога во превенција од повредни.
Обуката ќе ја реализираат тројца експерти од соодветната област.
Со цел едукација на стручните лица и задолжените за БЗР во компаниите Институт Концепт организира еднодновна обука која носи бодови за стручните лица.

Содржина:

  1. Упатство за вршење на инспекциски надзор согласно ЗИН имплементирано во Законот за БЗР.
  2. Закон за прекршоци имплементиран во Законот за БЗР
  3. Лична заштитна опрема во функција на намален број на повреди

Предавачи:

1.Горан Поповски, Државен советник за креирање и развој на политики од област на БЗР –
Генерален инспектор

2.Тања Зрмановска, 
Консултант за лична заштитна опрема, Стенсо-Мак


ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА:

Работодавачи, стручни лица за безбедност и здравје при работа, претставници на вработените за безбедност и здравје при работа лица одговорни за механизација во коп, како и претставници од: изведувачи на рударски активности, рудници со површински и рудници со подземен коп, каменоломи, градежни фирми, концесионери, независни правни тела кои вршат испитување на опремата, сервисери на опремата, овластени инспекциски тела и слично.

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Редовна котизација за еден учесник:
5.500 ден. (плус 18% ДДВ)
Котизација за сите останати учесници од иста компанија:
5.000 ден. (плус 18% ДДВ)

Почеток: 29 февруари 2024 (петок)

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт