Back To Top

Што не очекува во 2024 година од царински, даночен и надворешно-трговски аспект

ШТО НЕ ОЧЕКУВА ВО 2024 ГОДИНА ОД ЦАРИНСКИ, ДАНОЧЕН И
НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИ АСПЕКТ

 
10.00 – 15:00 часот
Институт КОНЦЕПТ, Скопје

ЦЕЛИ НА ОБУКАТА:

Во рамки на обуката ќе бидат опфатени и објаснети сите релевантни царински аспекти во вашата организација и ќе се обезбеди сеопфатен преглед на моментална ситуација, ризици и потенцијални области за подобрување. Покрај тоа, ќе бидат дадени и практични примери и инструмент за спроведување и подобрувања во царинските процеси.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА: 
•    компании
•    увоз и извоз компании
•    трговци
•    банки
•    шпедиции и логистички центри

СОДРЖИНА

1.    ЦАРИНСКА ТАРИФА И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИ
•    Измени на царинската номенклатура за 2024
•    автономни мерки за намалување на царинските стапки
•    алатки за правилно распоредување на стока
•    ЗТИ – задолжителни тарифни информации

2.    ПОТЕКЛО НА СТОКА 
•    измени во правилата за потекло на стоки,
•    алтернативни правила за потекло на стоки
•    измени на правилата за потекло на стоки во рамки на ПЕМ конвенцијата што ќе почнат да се применуваат од 2025 година

3.    ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 
•    различни видови на стапки на ДДВ и како правилно да се примена

4.    CBAM – Јаглеродна давачка за увоз во ЕУ
•    начин на пресметување
•    искажување и кои индустрии се опфатени

 

ПРЕДАВАЧ:

д-р Златко Ветеровски,
помошник директор Сектор за меѓународна соработка и европски интеграции во Царинската управа на Република Северна Македонија.

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Редовна котизација за еден учесник:
5.500 ден. (плус 18% ДДВ)
Котизација за сите останати учесници од иста компанија:
5.000 ден. (плус 18% ДДВ)

Во цената е вклучено:
•    работен материјал
•    сертификат за присуство
•    кафе и освежување

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт