Back To Top

Тарифно распоредување на стока при увоз и извоз

13 септември 2023 година (среда)
9:30 – 15:00 часот
Обуката ќе се реализира со физичко присуство.
Институт КОНЦЕПТ, Скопје

ЦЕЛИ НА ОБУКАТА

Распоредувањето на стоките е главна одлука во царинското работење! Научете важни и суштински информации во оваа работилница за тарифното распоредување. Ова не е само за плаќање на давачките, туку и за да се утврди дали стоките се предмет на квоти, ограничувања, ембарга или други ограничувања. Исто така, правилното распоредување е клучно за определување на преференцијалното потекло на стоките.

Ако погрешно ги распоредувате вашите производи, вашата пратка може да не стигне до својата дестинација и/или може да бидете подложени на строги казни. Исто така, ќе научите како да одредите дали стоките се предмет на квоти, ограничувања, ембарга или други ограничувања. Оваа обука за тарифно распоредување ќе ви ги даде потребните алатки за правилно да ги распоредите стоките што ги  увезувате или извезувате.

 

СОДРЖИНА

1. КОНВЕНЦИЈА ЗА ХАРМОНИЗИРАН СИСТЕМ
• Вовед & Историја
• Структура на Хармонизираниот Систем и обврски од конвенцијата
• Законски текст на конвенцијата
• Одредби за тарифните броеви и подброеви
• Стапки на царина
• Измени, менување & решавање на спорови

2. ПРЕГЛЕД НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
• Структура на царинската тарифа
• Измени и ажурирање
• Содржина на царинската тарифа
• Основни правила за распоредување
• Забелешки за одделите и главите
• Кратенки и единици за количина

3. ПРОЦЕС НА РАСПОРЕДУВАЊЕ
• Чекори во распоредувањето на производот
• Основни правила за распоредување
• Забелешки за одделите и главите
• Дополнителни забелешки за одделите и главите
• Распоредување на делови

4. АЛАТКИ ЗА ПРАВИЛНО РАСПОРЕДУВАЊЕ

• Коментарски на ХС, Коментари на Комбинираната номенклатура, Одлуки & Мислења
• Насоки за расоредување, и други средства
• Курсеви за е-учење

5. СТУДИИ НА СЛУЧАЈ
• Практични примери
• Најнови трендови за распоредување на стоки

ПРЕДАВАЧ:
д-р Златко Ветеровски, помошник директор Сектор за меѓународна соработка и европски интеграции во Царинската управа на Република Северна Македонија.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА: 
•    компании
•    увоз и извоз компании
•    трговци
•    банки
•    шпедиции и логистички центри

ДЕТАЛИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Редовна котизација за еден учесник:
5.000 ден. (плус 18% ДДВ)
Котизација за сите останати учесници од иста компанија:
4.500 ден. (плус 18% ДДВ)

Во цената е вклучено:
•    работен материјал
•    сертификат за присуство
•    кафе и освежување

ПРЕВЗЕМИ ПРИЈАВЕН ЛИСТ

Сите заинтересирани за учество на оваа обука можат да се пријават најдоцна до септември 2023 година.

За сите дополнителни информации во врска со обуката контактирајте не на:

телефон:

2 3128 526

2 3128 525

            070 272 207          

 e-mail: institut@koncept.com.mk

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт