Back To Top

БЕСПЛАТНИ СТУДИИ ВО СЛОВЕНИЈА

•    Без приемни испити
•    Можност за работа во текот на студиите
•    Призната диплома во целата ЕУ и САД

Македонските државјани и државјаните на екс Ју републиките можат да студираат во Словенија без школарина, врз основа на билатералните договори. Бесплатни студии имаат и државјаните на Европската унија.
Во Словенија има 6 универзитети, а студентите можат да бираат помеѓу повеќе од 1500 студиски програми.

*Сите полиња се задолжителни

Сакам да се претплатам на Newsletter-от на Институт Концепт