Back To Top

23 септември, 2022 | Актуелности

Висока потрошувачка на податоци. Која е употребата на Big Data?

Иако големите податоци се користат во речиси секој тип на индустрија, вклучувајќи ги и малите, па дури и домашните индустрии, има некои сектори кои веќе зависат од Big Data. Тие долго време имплементираа или инкорпорираа Big Data – собирање и анализа – во нивните системи за да генерираат различни видови извештаи за различни крајни корисници. Оваа статија се фокусира на употребата на големи податоци од тие индустрии и како се користат големите податоци.

Која е употребата на големите податоци?

Бизнисите одамна зависат од сите податоци со кои располагаат за да ги анализираат трендовите, однесувањето (на стоките и/или корисниците), влијанијата и севкупниот профит итн. Со типовите податоци што ги имаат денес – благодарение на Интернетот – може да обезбедат прецизни резултати. Понатаму, големите податоци им овозможуваат да вршат повеќе видови анализи за да одржат здрав и профитабилен бизнис кој секогаш е на пат кон раст.

Висока потрошувачка на податоци
Индустрии кои веќе користат големи податоци:

  1. Финансиски институции: Овие индустрии главно се занимаваат со вашите пари, тие се потпираат на Big Data за да ги проверат минатите трендови и да прават предвидувања. Порано, податоците беа во помала количина, така што предвидувањата доаѓаа со поголема маргина на ризик. Овој ризик сега е намален поради пристапот до повеќе податоци. Берзите, банките и другите финансиски институции исто така можат да ги проверат вашите методи на трошење за да дојдат до некаква равенка што ќе ви помогне да одржите максимален профит.
  2. Малопродажен маркетинг: Првото нешто што ја комплицира дискусијата за малопродажбата е потрошувачката на стоки. Да, можете да користите Big Data за да дознаете како и кој ја користи вашата стока и какви видови стоки. Дополнително, можете да се фокусирате на подобрување на производот, па дури и да воведувате нови производи, заснованo на претходно остварениот успех. Другата страна на користењето Big Data во малопродажниот маркетинг е да се запознаете со потенцијалните клиенти (не заборавајте ги купувачите преку Интернет), изгледите за стапките на конверзија на клиентите и способностите или техниките, задржувањето на клиентите и слични области.
  3. Влади и јавниот сектор: Како можеме да ја заборавиме владата кога станува збор за податоците? Владата и единиците на јавниот сектор кои собираат повеќе податоци од било кој друг сектор. Генерално, овој сектор добива во однос на продуктивноста бидејќи може да ја следи брзината и точноста на различните проекти што ги управува. Потоа може да ги анализира податоците за да најде подобри методи за подобрување на перформансите. Има неколку други придобивки, како што се следење на луѓето за подобра здравствена заштита, вработување итн.
  4. Сектор за комуникации: Друга област каде што Big Data игра важна улога, од стекнување клиенти до зголемување или барем одржување на нивото на услуги што им се обезбедува, е секторот за комуникации. Тие ги знаат барањата за пропусниот опсег, знаат за лажните клиенти и ги отфрлаат поединците кои повеќе не ги користат нивните услуги, го намалуваат ризикот во случај на скокови на побарувачката и многу повеќе.
  5. Медиуми: Главниот фокус овде е задржувањето на клиентите – понекогаш поважно во споредба со стекнувањето клиенти. Достапните големи податоци помагаат да се провери во какви медиуми уживаат различни корисници и врз основа на тоа, медиумските куќи развиваат подобра содржина од тој тип.

Тие се фокусираат на возрасни групи и ја делат продукцијата на артефакти според резултатите од анализата. Претходно, не беше можно да се добијат толку многу податоци, но поради собирањето податоци во текот на годините, тие можат да носат одлуки во реално време, да преземаат соодветни активности за клиентите и персоналот.

Нема ограничување на она што сакате да го знаете! Со вистинските податоци во рака, секогаш можете да добиете точни резултати!

ПОВРЗАНИ СТАТИИ