Back To Top

20 септември, 2022 | Актуелности

Водич низ процесот на управување со перформанси

Човек троши една третина од својот живот на работа. Целиот тој човечки живот е изедначен со времето што го бараат бизнисите и корпорациите во реализацијата на нивните агенди и профити. Сепак, односот помеѓу работодавачот и работникот не е едностран, напротив, тој однос треба да е двонасочен. Каква врска има животот на вработениот со процесот на управување со перформансите? Па, сè, навистина. Каква поврзаност има животот на вработениот со процесот на управување со перформансите? Па, сè, навистина.

Среќата на вработените е добра за бизнисот.


Оваа изјава е многу вистинита бидејќи денешните вработени бараат многу повеќе од кариера или пари. Вработените бараат искуство, работа која нуди флексибилност, континуирана обука и развој и транспарентност. Бизнисите не можат да се надеваат дека ќе ги задржат вработените со барања кои подразбираат застарени методи на ангажирање. Годишните проценки на перформансите и другите традиционални процеси за управување со перформансите не се отфрлени за потребите на денешната работна сила. Напротив, сега, повеќе од кога било, важно е вработените и работодавците да останат на иста страна кога станува збор за индивидуалната среќа и одличниот бизнис.

Изборот на систем за управување со перформансите е решението. И така, го составивме основниот водич за системот за управување со перформанси за да ви покажеме што да барате при изборот на софтвер за управување со перформанси.

Но, пред тоа, како ја разбирате дефиницијата за управување со перформанси? Па, време е да го откриеме тоа.

Суштински водич за системот за управување со перформанси

Што е софтвер за управување со перформанси (ПМС)?

Пред да позборуваме за водичот за системот за управување со перформансите, би било важно да се разбере зошто воопшто истиот е потребен. Управувањето со перформансите повеќе не се однесува само на прегледи на перформансите на крајот на годината. Можеби ќе го препознаете и дефинирате како еднократен настан, меѓутоа, управувањето со перформансите денес стана повеќе динамичен процес кој континуирано ги идентификува, мери и подобрува перформансите на вработениот преку усогласување на истите со целите на организацијата, со фокус на континуирано тренирање и развој.

За да следите процес на континуирана идентификација и мерење на перформансите на вработените, треба да ги имате вистинските податоци во вистинско време за да донесувате правилни и поткрепени одлуки. Ефективниот систем за изведба ви го овозможува тоа. Без систем за управување со перформансите, веројатно би користеле повеќе софтвери или многу рачно внесување податоци, за да ги добиете резултатите што Ви се потребни за управување со Вашата работна сила. Ова значи повеќе административна работа, многу човечки грешки и помалку ефикасна улога за вас како клучен ресурс за организацијата.

Ефективниот систем за перформанси обезбедува механизам за снимање на податоци, нивно организирање, складирање на дневниот рок и поедноставување на начинот на кој комуницирате со нив. Не се работи само за создавање на привлечен процес за вработените, туку и за поголема транспарентност. Од работа со ограничени и несигурни податоци преминувате до податоци во реално време за различни параметри како посетеност, перформанси и мислења на колегите и менаџерите. Сè што ви треба сега е ефикасен водич за системот за управување со перформанси за вработените кој ќе ви помогне да разберете како функционира системот.

Зошто традиционалното управување со перформансите е неефективно?

Четирите традиционални фази на процесот на управување со перформансите се: планирање (plan), дејствување (act), следење(track) и преглед(review). Но, повеќето бизниси, повеќе ja нагласуваат фазата на преглед во однос на другите фази. Значи, прегледите на перформансите се токму тоа – дискусија за крајот на годината која го вклучува минатото и фокусирање на минати случувања и настани, наместо на она што се случува сега или идните способности на поединецот,  приоритетите на компанијата и како поединецот се вклопува во тие планови.

Традиционалните прегледи за управување со перформансите ги ангажираат вработените повремено, најчесто на крајот на фискалната година кога евиденцијата бара да се документира и поднесе барем еден циклус на оценување. Ретките циклуси на преглед како овие не ги оценуваат вистинските перформанси на вработените или како тие можат целосно да придонесат за успехот на компанијата – и на крајот истите имаат штетен ефект врз моралот.

Зошто Ви е потребен ефикасен процес за управување со перформансите?

Ефективната евалуација на перформансите на вработените создава организации со ангажирана и мотивирана работна сила. Создавањето систем за ефективно управување со перформансите е од суштинско значење затоа што:

 • Вашиот HRIS (human resources information system) не е создаден за управување со перформансите,
 • Ќе Ви помогне да ги идентификувате краткорочните и долгорочните цели.
 • Да поставите јасни цели и очекувања за перформанси.
 • Да обезбедите редовни повратни информации во реално време.
 • Да препознаете потреби за обука и развој.
 • Следствено го подобрува ангажманот и задржувањето на вработените.
 • Ги усогласува перформансите на вработените со организациската цел.
 • Ја трансформира работната сила во стратешка деловна предност.

5 чекори за ефективен процес на управување со перформансите

Овој краток водич за современиот процес на управување со перформансите набројува неколку чекори од процесот на управување со перформанси:

1. Поставување SMART цели

SMART целите се попродуктивен пристап кон модерните прегледи на перформансите. Тие вклучуваат неформални дискусии без стрес помеѓу вработениот и менаџерот што им овозможува да планираат реални и краткорочни цели кои се фокусирани на иднината.

2. Порамнување на перформансите

Порамнете ги перформансите со периодични повратни информации што им овозможуваат на вработените да работат подобро, им помага на бизнисите да ги ревидираат целите и да ги усогласат целите на вработените со деловните цели.

3. Добијте 360-degree feedback

Современите прегледи на перформансите не се случуваат само помеѓу вработените и нивните менаџери, туку и меѓу другите засегнати страни как колегите од компанијата, клиентите, извештаите и многу повеќе. Прашањата и прегледите за повратни информации од 360 степени даваат холистички поглед на вработениот, им помагаат да останат на вистинскиот пат, да работат ефикасно и да постигнат индивидуални и организациски цели.

4. Награда за перформанси

Периодичните повратни информации од вработените се точни и навремени, тие ги мотивираат вработените и ги усогласуваат кон водење на организациската стратегија и воспоставуваат добри односи помеѓу вработениот и менаџерот.

5. Спроведување обуки

Последниот суштински чекор во овој водич за процесот на управување со перформансите е способноста да се забележат недостатоците во побарувачката за вештини и управувањето со перформансите. Ефективните системи за перформанси подразбираат програми за обуки за вработените преку кои ги надградуваат нивните вештини и ги подготвуваат за идни проекти.

Суштински карактеристики на системот за управување со перформанси

Што го прави системот за управување со перформанси толку „ефективен“? Секако, автоматизацијата на рачните процеси е една главна плус точка, но има голем број софтверски решенија за човечки ресурси, а Вие треба да го барате оној систем што ги обезбедува основните елементи на софтверот за управување со перформанси што го прави ефикасен во својата функција. Овој водич за системот за управување со перформанси ќе ги наброи овие елементи.

 • Рационализирано управување со задачи и поставување цели
  Еден од клучните елементи за кои треба да знаете во овој прирачник за управување со перформанси е способноста за ефикасно управување со задачите на вработените. Податоците што ги собирате раскажуваат приказна. И сосема поетски, управувањето со задачи ја раскажува приказната за напорите на вашите луѓе. Во основа, им дава значење на податоците.

Управување со задачи е чин на управување со сите задачи во даден проект, од планирање до извршување.

Автоматизираното менаџирање на задачи обезбедува јасна слика за работните активности на вашите тимови. Важен е обемот на работа, прераспределбата на задачите, со цел да се осигурате дека колективните перформанси на тимот се најдобри, и да започнете со акција секогаш кога на членовите на тимот им е потребна помош.

 • Разговори 1-на-1
  Јасната комуникација со вашите вработени е непроценлива и од клучно значење е истата да се одржува. Што може да ја подобри, а исто така и да ја олесни комуникацијата? Одговорот е вградена алатка која ја олеснува комуникацијата 1-на-1 во моментите кога е важно.

Брзата комуникација секако зависи од алатките што ги користите. Со помош на вистинскиот систем за управување со перформансите, можете да ги видите индивидуалните перформанси, да ги имате релевантните информации за контекстот и ефективно да комуницирате со засегнатите вработени. Кога некој е заглавен на некоја задача подолго од вообичаено, испратете брза порака за да видите дали му треба помош. Веднаш добивајте известување за комуникацијата и лесно закажувајте 1-на-1 состаноци. Ова ќе инспирира поголем начин на размислување за раст, како што е поставување цели на целиот тим или наведување на очекувањата за перформанси за одреден производ.

 • Бескрајни можности за автоматизација
  „Автоматизацијата“ навистина треба да биде неискажаната суштинска важност во овој водич за системот за управување со перформанси, но постои постојана потреба да се нагласува важноста на тоа. Веројатно, главната причина зошто компаниите немаат редовни повратни информации за перформансите е затоа што со безброј одговорности, одржувањето на редовна процедура за преглед може да ги забавува работите.

Кога мануелната работа ќе излезе од контрола, би било свесно да се запамети дека компанијата може да има корист од автоматизацијата што ја обезбедува вештачката интелигенција во управувањето со перформансите. Ефективниот систем за управување со перформансите може да воспостави ефективни работни текови, така што вашиот тим има поставен процес за сè што прави. Со автоматизација можете:

 • Да го автоматизирате управувањето со задачите
 • Да креирате приспособени и домашни шаблони за повратни информации
 • Да поставите свој сопствен флексибилен циклус на прегледување
 • Да ги дефинирате компетенциите и да ги измерите како дел од review циклусот
 • Потенцијалот на бројот на отворени патишта што ги создава е бесконечен.

 • Моќни извештаи (reports) и контролни табли
  Спроведувањето на редовни прегледи на перформансите и нудењето континуирано управување со перформансите се од суштинско значење за успехот на компанијата – ова веќе го знаевте. Денешната работна сила копнее по повратни информации. Треба да се префрлите на квартален процес на изведба и кога ќе дојде време да извршите преглед, ќе ви требаат суштински податоци за да го исполните процесот.

  Ефективниот систем за изведба ги комбинира сите податоци од алатките за ангажирање на вработените за да создаде силни извештаи и контролна табла кои ќе обезбедат визуелна претстава за работата на вработените.

Сума сумарум,

Дигиталните форми и упатствата за системот за управување со перформанси може да ви помогнат да го поедноставите процесот на управување со перформансите или да ви дадат објаснување како да ги решите вашите болни точки за управување со перформансите, но на крајот, тие се само ефективни, краткорочни мерки.

Намалете го напорот да се движите помеѓу формите и различната платформа со решение кое ги интегрира сите ваши барања во една платформа. Ефикасен софтвер за човечки ресурси ќе интегрира алатки за управување со перформансите на вработените, ангажман, управување со присуство, регрутирање и вклучување, други алатки за развој на работна сила во една платформа. На овој начин ќе обезбедите робусно управување со документи, транспарентност, рационализирана комуникација и, следствено, усогласување на вработените и тимовите со нивните организациски цели и стратегии.

ПОВРЗАНИ СТАТИИ